TEAK and CREEK RESIDENCES

TEAK and CREEK RESIDENCES

Program:  RESIDENTIAL
Scope of ServiceMaster Plan, Architecture and Interior Design
Construction Area: 
8 Rai
Design: 
2018

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่หลายคนมองหาบ้านอีกสักหลัก โดยเป็นบ้านที่อยู่ทามกลางธรรมชาติ ที่ดินผืนนี้ในตำบลน้ำแพร่ ถูกห้อมล้อมด้วย สายน้ำและภูเขา บริษัททวีพรรณ เจ้าของโครงการเล็งเห็นศักยภาพของที่ดินดังกล่าวจึงรวมกับบริษัทพิกเซลไลท์ในการพัฒนาที่ดินแห่งนี้ให้เป็น หมู่บ้านทามกลางธรรมชาติ เพื่อให้เวลาในการอยู่ “บ้าน” เป็นช่วงเวลาคุณภาพและได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริง

ที่ดินผืนนี้ มีต้นป่าสักอายุกว่า 20 ปี ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แนวความคิดในการวางผังโครงการบนพื้นที่ 8 ไร่นี้ จะไม่มีการตัดต้นไม้เดิมเลย ดังนั้นบ้านในโครงการที่มีเพียง 7 หลังนี้จะแทรกตัวอยู่ในต้นไม้ขนาดใหญ่กลมกลืนไปกับธรรมชาติ

ห้องทุกห้องภายในบ้านจะสามารถมองเห็นวิวต้นไม้และภูเขาได้ การเชื่อมต่อของพื้นที่ใช้สอยจะพยายามให้ผู้อยู่อาศัยได้ออกมาสัมผัสกับต้นไม้และสายน้ำ ตามชื่อของโครงการ “TEAK & CREEK”